Obec Šebestěnice, 286 01 Čáslav | tel.: 327 390 320

Úřední deska

1. Nabídky, pozvánky, akce


Název dokumentu                                                                               Vyvěšeno  Sejmuto
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 21. 5. 2023
12.5.2023
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 26. 3. 2023
18.3.2023
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 29. 1. 2023
21.1.2023

2. Sdělení od jiných úřadů a institucí

Název dokumentu                                                                              VyvěšenoSejmuto
Výstraha ČHMÚ na nebezpečí požárů
29. 5. 2023
Pozvánka na Čáslavské slavnosti 3. 6. 2023
29. 5. 2023
Sdružení kominíků a topenářů - termín revizí, kontrol a čištění
29. 5. 2023
Prodej kuřic - Ing. Svoboda
24. 4. 2023
Integrovaná doprava SK
24. 4. 2023
Finanční úřad - veřejná vyhláška
21. 4. 2023
pid (Pražská integrovaná doprava) Informační zpravodaj
17.3.2023
MÚ Čáslav - veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu
27. 3. 2023
MÚ Čáslav - terénní sociální práce pro seniory a osoby se ZP 
20. 3. 2023
Výsledky Prezidentských voleb 2. kolo
28.1.2023
Telefonní číslo pro žadatele v izolaci z důvodu nemoci COVID-19 19.1.2023
Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta 16.1.2023
Výsledky prezidentských voleb v Šebestěnicích 14.1.2023
Tříkrálová sbírka 14.1.2023
Kontrola, revize komínů
14..1.2023

3. Odpady

Název dokumentu                                                                                Vyvěšeno  Sejmuto
Platba poplatků za svoz komunálního odpadu na rok 2023
6. 2. 2023
 Svozový leták na rok 2023
6. 2. 2023

4. Rozpočty a rozpočtová opatření

Název dokumentu                                                                               VyvěšenoSejmuto
Rozpočtové opatření č. 1 6. 2. 2023
Rozpočtové opatření č. 6
6. 1. 2023


Mikroregion Čáslavsko - Návrh - závěrečný účet za rok 2022
18. 5. 2023
Rozpočtové opatření č. 2
27. 3. 2023
Schválený rozpočtový výhled na roky 2024 - 2027
25.11.2022
Rozpočet na rok 2023
25.11.2022
Rozpočet na rok 2022
2.12.2021
Rozpočet na rok 2021
30.11.2020

5. Závěrečný účet obce

Název dokumentu                                                                                 Vyvěšeno  SejmutoKomentář k roku 2022
20.2.2023
Návrh na schválení závěrečného účtu za rok 2022
20.2.2023
Návrh účetní závěrky za rok 2022
20.2.2023
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2022
20.2.2023
Výkaz plnění rozpočtu, Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha   
20.2.2023
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2022
20.2.2023

6. Dokumenty

Název dokumentu                                                                                  Vyvěšeno  Sejmuto
Výroční zpráva za rok 2022 - poskytování informací
20.2.2023


Archiv předchozích let: 2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019 2020 2021 2022

Kraj: Středočeský

Okres: Kutná Hora

Pověřený úřad: MěÚ Čáslav