Obec Šebestěnice, 286 01 Čáslav | tel.: 327 390 320

O obci

Historie obce

Šebestěnice, jako všechny vesnice v okolí, jsou starého původu. Majitelé Šebestěnic, kteří se často měnili, byli nejprve zemané.

Již v roce 1303 se připomíná v Šebestěnicích první majitel, který se jmenoval Kondráš ze Sebestianic, po něm pak statek vlastnil Vojtěch se znakem půl kozla ve štítě. Roku 1318 je uváděn statek Vilémův. V roce 1415 přitiskl Albert ze Šebestěnic (zvaný Vojtěch) pečeť na stížný list proti upálení Mistra Jana Husa. Tento list byl 2. září 1415 předán koncilu v Kostnici. Následně přešly Sebestianice do rukou pánů z Chlumu. Další majitelé Sebestianic se v krátkem sledu za sebou střídali.

V 17. století přešly Šebestěnice do rukou Maří Magdaleny Trčkové z Lípy.

V roce 1819 koupil v dražbě panství Sedlecké a Krchlebské kníže Karel Schwarzenberg. Panství zůstalo majetkem rodu až do pozemkové reformy po první světové válce.

Původ jména Šebestěnice

Antoním Profous a J. Svoboda vykládají ve svém spisu ,,Místní jména v Čechách“, že jméno Šebestěnice znamená ves lidí Šebestianových. Latinské osobní jméno Sebastianus vzniklo z řeckého Sebaste, což znamená svatý, božský.

Současnost obce

Obec Šebestěnice funguje samostatně od roku 1991, kdy se občané rozhodli osamostatnit od obce Zbýšov.

Obecní úřad podporuje činnosti, které udržují soudržnost obce, snaží se, aby lidé mezi sebou komunikovali a scházeli se, což přispívá k dobrým vztahům mezi občany. Dodržují se tradiční hasičské plesy a kácení máje.

Na návsi se nachází obecní kaplička, dále v obci můžete vidět pomníček padlým v 1. světové válce.

Na začátku 80. let byl postaven Obecní úřad, kde je též hasičská zbrojnice. Náš hasičský sbor, který má dlouhodobou tradici, byl založen v roce 1898.

Zdroj: mapy.cz

Kraj: Středočeský

Okres: Kutná Hora

Pověřený úřad: MěÚ Čáslav